Chính sách bảo mật

Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

 • Khu du lịch Sinh thái ColorLand - Cao Minh thu thập thông tin khách hàng để phục vụ mục đích cung cấp dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ.
 • Khu du lịch Sinh thái ColorLand - Cao Minh cam kết không kinh doanh thông tin khách hàng.
 • Các thông tin khách hàng tự đăng ký trên website, khách hàng có thể tự ngưng dịch vụ này bất kì lúc nào
 • Các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng sẽ được tiếp thu và giải quyết qua địa chỉ liên hệ chính thức của Khu du lịch Sinh thái ColorLand - Cao Minh.

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

 • Nhằm ghi nhận và đối chiếu thông tin triển khai dịch vụ
 • Chăm sóc khách hàng
 • Phạm vị thu thập thông tin: các khách hàng tại Việt Nam.

Phạm vi sử dụng thông tin

 • Chỉ lưu hành nội bộ trong công ty cho nghiệp vụ bán hàng

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

 • Trang website không có chức năng đăng ký/ quản lý thành viên. Thông tin khách hàng sẽ được lưu trữ theo dạng bản ghi. Khi triển khai dịch vụ, nếu khách hàng cần điều chỉnh thì cần liên hệ hotline nhân viên hỗ trợ trực tuyến.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 • Khu du lịch Sinh thái ColorLand - Cao Minh thu thập thông tin khách hàng để phục vụ mục đích cung cấp dịch vụ, nâng cap chất lượng phục vụ.
 • Khu du lịch Sinh thái ColorLand - Cao Minh cam kết không kinh doanh thông tin khách hàng.